Ο ελληνικός αθλητισμός βρίσκεται ξανά σε άνθιση, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Σημαντικό ρόλο στις διακρίσεις αυτές παίζουν τα στάδια και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, που αποτελούν τη βάση του ελληνικού αθλητισμού και δυνατές έδρες “φρούρια”. Εδώ θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τα στάδια εντός και πέριξ Αττικής.